პრაქტიკული გამოცდა


სიტუაცია 1

situcia1

სიტუაცია 2

situacia2

სიტუაცია 3

situacia3

სიტუაცია 4

situacia4

სიტუაცია 5

situacia5

სიტუაცია 6

situacia6