"ავტოსკოლა გზაჯვარენი" ყოველთვის მოხარული იქნება თქვენთან კომუნიკაციით! JKDS-logo
ჩვენ მზად ვართ, ვუპასუხოთ თქვენს ნებისმიერ შეკითხვას...
ამისთვის, უბრალოდ უნდა შეავსოთ შესაბამისი გრაფები და გამოგვიგზავნოთ 24 საათის განმავლობაში!


თბილისი, თბილისი, მუხიანი Iმ/რ კ.2     |    +995 32 2640210, 2779953 .599141484